KOSTEL PRO SÍDLIŠTĚ    
2015

Návrh kostela pro Brněnské sídliště nový lískovec, 2015, FA VUT