SMUTEČKA
2014

Návrh nové smuteční síně pro Kroměříž, FA VUT 2014