AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
2012

Návrh autobusové zastávky, 2012