MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
2015

Návrh městského mobiliáře, FA VUT 2015